Dojazd:

Od Jeleniej Góry po drodze 367 w kierunku na Wałbrzych do skrzyżowania z drogą 368, a następnie w prawo do przejścia granicznego "Granica Państwa Male Upy", potem drogą 296 do Horni Marsov. W Horni Marsov naprzeciwko kościoła pod górą, trzeci dom po lewej, przy ulicy Lukášová nr 109.